اخبار و اطلاعات تخصصی حیوانات
زردتشت: پناه دادن به ماده سگ و مراقبت از توله هایش مانند پرورش و تربیت فرزندان انسان پر ارج ست!

بر اساس قرآن، حیوانات نیز هماهنگ با تمام آفرینش، به ستایش خدا می‌پردازند! هرچند این ستایش به زبان آدمیان فهمیده نمی‌شود*** پیامبر خدا، شترش قسوه و گربه اش معزه را بسیار دوست می‌داشت! چرا من و تو حیوانات را دوست نداشته باشیم؟***


نوشته های پیشین
دفترچه راهنما
@authorName | پیام های دوستان

مایلی اگه یادداشت جدیدی داشتم باخبر شی؟
نام کاربری شما در بلاگ اسکای
http://www.tehranwebs.ir/

مرجانک ٬حامی حیوانات بی خانمان
مراکز میکروچیپ گذاری در ایران
دادخواهی حیوانات از انسانها
آدرس دامپزشکیهای (تهران)
انجمن حمایت از یوز ایرانی
تالار گفتگوی محیط زیست
اسامی زیبا برای گربه ها
اطلاعات جامع درباره گربه
سایت تخصصی همستر
انجمن حمایت از حیوانات
تالار گفتگوی پرشین پت
طبیعت و حیات وحش
مراقبت از حیوانات
درباره همسترها
باغ وحش دوبلین
گربه ایرانی
گرگ تنها